Zwarcie w instalacjach elektrycznych oznacza nagłe zmniejszenie rezystancji-oporności obwodu elektrycznego do bardzo małej wartości powstającej na wskutek połączenia się przewodów lub uszkodzenia izolacji w wyniku prąd zwarciowy jest wielokrotnie większy od prądu roboczego i może spowodować zniszczenie przewodów urządzeń i odbiorników elektrycznych lub pożar. Do ochrony przed skutkami zwarć służą zabezpieczenia elektryczne „bezpieczniki”.