Wykonuję instalacje elektryczne od trzydziestu lat. Moje doświadczenie jest gwarancją najwyższej jakości usług. Dzięki ciągłej aktywności zawodowej jestem na bieżąco ze wszystkimi nowoczesnymi rozwiązaniami w branży. Posiadam również aktualne uprawnienia do wykonywania wszelkich prac w zakresie instalacji elektrycznych.

Zapraszam do skorzystania z kompleksowej oferty usług projektowania oraz realizacji instalacji elektrycznych.

Kontrola instalacji elektrycznej

Zgodnie z art. 62 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – właściciele oraz zarządcy budynków mieszkalnych zobowiązani są do przeprowadzania okresowych kontroli w obiektach. Kontrola instalacji elektrycznych oraz piorunochronnych powinna być wykonywana co 5 lat.

Badanie takie obejmować powinno:

 • kontrolę sprawności połączeń, osprzętu i zabezpieczeń,
 • sprawdzenie środków ochrony przeciwporażeniowej, oporność izolacji przewodów i uziemienia
 • w instalacji.

Pamiętać przy tym należy, że kontrola instalacji elektrycznych nie powinna być jedynie obligatoryjnych zobowiązaniem. Jakość i sprawne działanie instalacji ma ogromny wpływ na bezpieczeństwo, zdrowie i życie.

Zakres obowiązkowej kontroli okresowej

Jeśli nasza instalacja elektryczna jest starszego typu, powinniśmy być bardziej czujni i wzywać fachowca niezwłocznie po zauważeniu jakichkolwiek niepokojących objawów bez względu na to, ile czasu minęło od wykonania poprzedniego przeglądu.

Fachowiec, który wykonuje okresowy przegląd instalacji elektrycznej powinien posiadać stosowne uprawnienia. W trakcie badania sprawdza:

 • przeciwporażeniową skuteczność,
 • przegrody ogniowe i ochrony przed skutkami działania wysokich temperatur,
 • nastawienie zabezpieczających urządzeń,
 • urządzenia do odłączenia izolacyjnego oraz łączenia,
 • przyłącza łączników jednobiegunowych do przewodów fazowych,
 • oznakowanie przewodów neutralnych oraz ochronnych,
 • oznaczenia obwodów, urządzeń zabezpieczających, zacisków i łączników,
 • połączenia przewodów,
 • grubość izolacji,
 • stan tablicy rozdzielczej.

Wymiana instalacji elektrycznej

Jeśli dotychczasowa sieć nie została pozytywnie oceniona w trakcie okresowego przeglądu należy bezwzględnie wymienić całą instalację elektryczną na nową. Przestarzała lub wadliwa instalacja niesie zagrożenie pożarowe oraz ewentualność bezpośredniego porażenia prądem.

Całodobowe pogotowie elektryczne

Niesprawna instalacja elektryczna może zagrażać życiu i zdrowiu, dlatego w przypadku nagłych awarii instalacji elektrycznych konieczne jest wezwanie pogotowia elektrycznego, które zajmie się natychmiastowym usunięciem usterki. Pogotowie elektryczne działa całą dobę.

Paweł - Elektryk

662 192 344

TEL