Przeciążenia elektryczne to zjawisko przepływu prądu elektrycznego większego niż prąd znamionowy tego urządzenia który może być niebezpieczny jeśli ma charakter długo trwały zjawisko to powoduje wydzielanie się ciepła. Przykładem może być przeciążenie instalacji zasilanej dużą ilością odbiorników, zewnętrzną oznaką przeciążenia jest przegrzewanie się elementów instalacji przewodów zestyków itp. powodujące do uszkodzenia izolacji pod wpływem temperatury a w konsekwencji zwarcia i pożaru.

Paweł - Elektryk

662 192 344

TEL