Niedostateczna izolacja w obwodach elektrycznych zabezpieczonych wyłącznikami różnicowo-prądowymi

Zadziałanie wyłącznika różnicowo-prądowego potocznie zwanego różnicówką to urządzenie które rozłącza obwód gdy wykryje że prąd elektryczny wypływający z obwodu nie jest równy prądowi wpływającemu tzw. upływność. Wyłącznik różnicowo-prądowy ogranicza także skutki uszkodzenia urządzeń w tym wywołanie pożaru.

Paweł - Elektryk

662 192 344

TEL